Mirant Cap Al Futur

Aquesta és una pàgina on volem mostrar tot el que succeeix en el món sense alterar la realitat, ja que la informació no serveix de res si no és verídica, ja que seguirem igual o menys desinformats que abans. Així doncs no tindrem pèls a la llengua i serem breus, per no atabalar-os amb informació.

Hem creat aquest apartat per explicar diferents temàtiques que hem estat toca’n en blog. Aquest apartat explica les diferents coses des d’un nivell intermedi per entendre, nosaltres contant que la persona no té cap informació sobre la temàtica.

Índex sobre les temàtiques​

Que són els refugiats?
Que són els immigrants?
Què és el feminisme?
Que són els drets humans?