Qué ès la Immigració?

“La immigració és l’entrada a un país o regió per part de persones que van néixer o són procedents d’un altre Estat o regió. Representa una de les dues opcions o alternatives del terme migració, que és aplicat als moviments de persones d’un lloc a altres i aquests desplaçaments comporten un canvi de residència ja sigui temporal o definitiu. Les dues opcions dels moviments migratoris són: emigració, que és la sortida de persones d’un país, regió o lloc determinats per dirigir-se a altres diferents i immigració, que és l’entrada a un país, regió o lloc determinats procedents d’altres parts, de forma que una emigració comporta una posterior immigració al país o lloc d’arribada…” – Wikipedia

Perquè s'envà del seu país?

Aquestes persones volen la millora de la seva vida, com podria ser des de l’àrea, educació fins a l’àmbit laboral. Quan es parla de la immigració es pot parlar de la immigració interna o externa. Ara explicarem les diferències.

La immigració interna és quan la persona canvia de localització geogràfica dintre del seu país o estat. Això no comporta un estatut estatal d’immigració però igualment el canvi de població es pot considerar immigració. Si parléssim d’aquest tipus d’immigració, serià pel motiu de l’àmbit laboral.

La Immigració externa és quan la persona el canvi de localització geogràfica és d’àmbit internacional i no nacional. Aquest cop l’estatus d’immigrant es contarà vàlid perquè no té la nacionalitat del país. Aquest cas també podria ser laboral o també dels serveis públics.

Quina diferència hi ha entra un immigrant i un refugiat?​

Les persones refugiades s’escapen de la seva casa (Diguem casa perquè hi ha situacions que la persona va ser estrangera)

Quantes persones immigrants..?

Aquí deixem dos números que comptabilitza quantes persones immigrants hi ha a Catalunya i a l’Estat Espanyol. Aquests números han sigut trets de les webs oficials d’estadístiques com Autonòmiques i Estatals.

Personas Imigrants a Catalunya
Personas Imigrants en l'Estat Espanyol

Organitzacions que els ajuden el col·lectiu estranger

Música dedicada a les persones Immigrants